WEB DESIGN

ออกแบบเว็บไซต์

KTn develop พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ทำ Web Design ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้าสูงสุด อยู่บนพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์  Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์

" KTn, We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ "

Package Web Design

Landing page

 • ออกแบบ Landing Page 1 หน้า
 • รองรับมือถือ Mobile Friendly
 • ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน
 • รองรับ 1 ภาษา
 • แบนเนอร์/ภาพสไลด์ ในเว็บไซต์ 2 ภาพ
 • จัดทำ Artwork 3 ชิ้น
 • รองรับการทำ SEO
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Social Media
 • แถมฟรี โดเมนเนม 1 ปี
 • แถมฟรี SSL 1 ปี
 • แถมฟรี hosting 1 ปี

Web Design

 • ออกแบบเว็บไซต์ 5 หน้า
 • รองรับมือถือ Mobile Friendly
 • ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน
 • รองรับ 1 ภาษา
 • แบนเนอร์/ภาพสไลด์ ในเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • จัดทำ Artwork 5 ชิ้น
 • ลงข้อมูลสินค้า 10 รายการ
 • Live Chat
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Social Media
 • ปรับแก้แบบดีไซน์ 2 ครั้ง
 • แถมฟรี ติดตั้งเครื่องมือ Google สามารถตรวจสอบเว็บได้
 • แถมฟรี วางโครงสร้าง SEO
 • แถมฟรี โดเมนเนม 1 ปี
 • แถมฟรี SSL 1 ปี
 • แถมฟรี hosting 1 ปี
 • แถมฟรี คู่มือ + สอนการใช้งาน
Popular

E-Commerce

 • ออกแบบเว็บไซต์ 25 หน้า
 • รองรับมือถือ Mobile Friendly
 • ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน
 • รองรับ 1 ภาษา
 • รองรับตะกร้าสินค้า
 • รองรับการชำระเงิน
 • ผูกระบบการชำระเงิน Payment Gateway
 • Live Chat
 • แบนเนอร์/ภาพสไลด์ ในเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • จัดทำ Artwork 10 ชิ้น
 • ลงข้อมูลสินค้า 15 รายการ
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Social Media
 • ปรับแก้แบบดีไซน์ 2 ครั้ง
 • แถมฟรี ติดตั้งเครื่องมือ Google สามารถตรวจสอบเว็บได้
 • แถมฟรี วางโครงสร้าง SEO
 • แถมฟรี โดเมนเนม 1 ปี
 • แถมฟรี SSL 1 ปี
 • แถมฟรี hosting 1 ปี
 • แถมฟรี คู่มือ + สอนการใช้งาน

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าบริการการภาษาที่ 2 

ขั้นตอนการออกแบบ

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความสำหรับบริการรับ SEO

1

สอบถามความต้องการของลูกค้า
ค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าลูกค้า

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมก่อนเริ่มบริการรับทำ SEO

2

วิเคราะห์หา Keyword
และ Mood & Tone ของเว็บไซต์

ดีไซน์ถูกหลักบริการรับทำ SEO

3

ออกแบบต้นแบบภาพร่าง
และสร้างโครงสร้างเว็บไซต์

เทคนิคการทำ SEO สายขาวของบริษัท KTn

4

รวบรวมข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดจากลูกค้าและสร้างต้นแบบหน้าหลักของเว็บไซต์

ติดตั้งเครื่องมือสำหรับใช้ในการรับทำ SEO

5

ส่งต้นแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครั้งแรก จากนั้นส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด

Report ข้อมูลของการทพำ SEO สายขาว

6

ปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย พร้อมปิดงานออกแบบและเริ่มงานดูแลเว็บไซต์