WEB DESIGN

SERVICE

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์

KTn develop พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ทำWeb Design ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้าสูงสุด 

อยู่บนพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์

designเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ตามสไตล์

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ของ KTn

1. สอบถามความต้องการของลูกค้า ค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าลูกค้า
2. วิเคราะห์หา Keyword และ Mood & Tone ของเว็บไซต์
3. ออกแบบต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์
4. รวบรวมข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดจากลูกค้า
5. สร้างต้นแบบหน้าหลักของเว็บไซต์
6. ส่งต้นแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
7. ส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด
8. ปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย
9. ปิดงานออกแบบและเริ่มงานดูแลเว็บไซต์

PACKAGE WEB DESIGN

SILVER PLAN

 • Artwork 10 รูป
 • ฟรี SSL (ความปลอดภัยของเว็บไซต์) (จ่ายตามจริง)
 • พื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Hosting) (จ่ายตามจริง)
 • ฟรี วิเคราะห์ keyword
 • ฟรี ปัก google map
 • รองรับเว็บไซต์ 1 ภาษา
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปให้
 • ออกแบบ banner + slide 3 ชิ้น
 • เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูล 2 ครั้ง
 • ลงข้อมูลรูป เเละรายละเอียด 5 รายการ
 • เว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Mobile Website)
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป (wordpress)

GOLD PLAN

 • Artwork 15 รูป
 • ฟรีค่าจดโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) 1 ปี
 • ฟรี SSL (ความปลอดภัยของเว็บไซต์) 1 ปี
 • พื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Hosting) 1 ปี
 • ฟรี ปัก google map
 • ฟรี วิเคราะห์ keyword
 • ฟรี ติดตั้งเครื่องมือ Google วัดผล
 • รองรับเว็บไซต์ 1 ภาษา
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปให้
 • ออกแบบ banner + slide 5 ชิ้น
 • เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูล 3 ครั้ง
 • ลงข้อมูลรูป เเละรายละเอียด 15 รายการ
 • เว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Mobile Website)
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป ในรูปแบบจำกัด (wordpress)
 • ติดตั้ง SEO พื้นฐาน

PLATINUM PLAN

 • ออกแบบเว็บไซต์ 10 หน้า
 • รองรับตระกร้าสินค้า woocommerce หรือ 2 ภาษา (โดยลูกค้าจัดการแปลให้ทางบริษัท)
 • Artwork 25 ชิ้น
 • ฟรีค่าจดโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) 1 ปี
 • ฟรี SSL (ความปลอดภัยของเว็บไซต์) 1 ปี
 • พื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Hosting) 1 ปี
 • ฟรี ปัก google map
 • ฟรี วิเคราะห์ keyword
 • ฟรี 1 บทความ (สนับสนุน SEO)
 • รองรับเว็บไซต์ 1 ภาษา
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปให้
 • ออกแบบ banner + slide 7 ชิ้น
 • เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูล 3 ครั้ง
 • ลงข้อมูลรูป เเละรายละเอียด 20 รายการ
 • เว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Mobile Website)
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป ในรูปแบบจำกัด (wordpress)
 • ติดตั้ง SEO พื้นฐาน

ตัวอย่างผลงาน

We grow together

“ ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ ”