BRANDING

การสร้างแบรนด์

KTn Develop พร้อมสร้างแบรนด์ให้กับคุณ ด้วยการสร้างตัวตนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ จากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต สร้างผลลัพธ์ได้จริงในระยะยาว ด้วยทัศนคติว่า

" KTn, We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ "

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจด้วยบริการสร้าง Branding

BRAND CONSULTANT

ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น วิเคราะห์ตลาดสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ และวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน เพื่อดึงจุดขายออกมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ธุรกิจ

BRAND STRATEGY

เพราะกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ เราจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยคำนึงถึงสินค้า และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีคุณค่ามากกว่าธุรกิจอื่น ๆ

DEFINE A BRAND TOUCH POINT

ตัวตนของแบรนด์ (Brand Identity) จะถูกสื่อสารออกมาผ่านทาง logo และ สี ci รวมถึง mood&tone ที่แบรนด์จะใช้สื่อสารตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อดึงดูดความสนใจ และน่าจดจำ

MARKETING COMMUNICATION

เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมีช่องทางสื่อสาร และการเลือกใช้สื่อที่แตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบทางเดินลูกค้าตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อจนกลายเป็นลูกค้าจริง

Digital Advertising/Content Marketing

โปรโมต และพร้อมดูแลทุกคอนเทนต์ให้เหมาะกับสินค้าของคุณ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และไม่หายไปจากสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการยิงโฆษณา ทำคอนเทนต์บนช่องทาง Google, Facebook, Tiktok, Line oa, Instagram และยังครอบคลุมไปถึงการทำ SEO บน Website

MARKETING PERFORMANCE

ติดตามผลจากตัวชี้วัด KPI & OKR และพัฒนาตลอดระยะเวลาดำเนินงาน พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปในทุกสัปดาห์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของธุรกิจคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจด้วยบริการสร้าง Branding

BRAND CONSULTANT

ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น วิเคราะห์ตลาดสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ และวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน เพื่อดึงจุดขายออกมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ธุรกิจ

BRAND STRATEGY

เพราะกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ เราจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยคำนึงถึงสินค้า และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีคุณค่ามากกว่าธุรกิจอื่น ๆ

DEFINE A BRAND TOUCH POINT

ตัวตนของแบรนด์ (Brand Identity) จะถูกสื่อสารออกมาผ่านทาง logo และ สี ci รวมถึง mood&tone ที่แบรนด์จะใช้สื่อสารตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อดึงดูดความสนใจ และน่าจดจำ

MARKETING COMMUNICATION

เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมีช่องทางสื่อสาร และการเลือกใช้สื่อที่แตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบทางเดินลูกค้าตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อจนกลายเป็นลูกค้าจริง

Digital Advertising/Content Marketing

โปรโมต และพร้อมดูแลทุกคอนเทนต์ให้เหมาะกับสินค้าของคุณ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และไม่หายไปจากสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการยิงโฆษณา ทำคอนเทนต์บนช่องทาง Google, Facebook, Tiktok, Line oa, Instagram และยังครอบคลุมไปถึงการทำ SEO บน Website

MARKETING PERFORMANCE

ติดตามผลจากตัวชี้วัด KPI & OKR และพัฒนาตลอดระยะเวลาดำเนินงาน พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปในทุกสัปดาห์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของธุรกิจคุณ

ขั้นตอนการสร้าง Branding

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความสำหรับบริการรับ SEO

1

ปรึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ เพื่อใช้สำหรับการวางกลยุทธ์ให้อยู่เหนือคู่แข่ง

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมก่อนเริ่มบริการรับทำ SEO

2

วางแผนงาน วาง Concept แบรนด์ให้ชัดเจน เพื่อดึงดูดกลุ่มค้าเป้าหมายมากที่สุด

ดีไซน์ถูกหลักบริการรับทำ SEO

3

เริ่มดำเนินการ และทำการโปรโมตแบรนด์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้

เทคนิคการทำ SEO สายขาวของบริษัท KTn

4

วิเคราะห์ผลลัพธ์ และพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่ตั้งเป้าหมายไว้

ติดตั้งเครื่องมือสำหรับใช้ในการรับทำ SEO

5

รายงานผลลัพธ์ในทุกสัปดาห์ พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้น

ความสำเร็จที่คุณจะได้รับ

แบรนด์รู้ทิศทาง ปรับตัวได้ แก้ไขปัญหาถูกจุด

สินค้าพร้อมวางขายออกสู่ตลาดใหม่อีกครั้ง

จัดการเรื่องงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า

แบรนด์มีตัวตน เข้าไปอยู่ในใจคนได้

ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลงานการทำ Branding