CAREER

รับสมัครงาน

KTn develop

เป็นบริษัท ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ การโปรโมทเว็บไซต์ Web design, Webmaster, Web SEO, Web Application and Social Media Marketing มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว KTn develop

" มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว KTn develop "

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา (Admin)

Experience ของ Admin

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความอดทน

ตำแหน่ง Account Executive

Experience ของ Account Executive Sale

 •  มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในบริษัท/องค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เคยทำงานที่ต้องติดต่อและประสานงานระหว่างทีมกับลูกค้าเป็นหลัก
 • เคยร่วมทีมงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อย่างน้อย 3 เว็บไซต์

ตำแหน่ง Web Designer/Web Developer

Experience ของ Web Designer/Web Developer

 • ปริญญาตรี Fine Art, Web/Multimedia Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-7 ปี ในงาน Web Designer หรือ Mobile Designer
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว

ตำแหน่ง Programmer/Developer

Experience ของ Programmer/Developer

 •  มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเว็บไซต์ มีความรู้เชิงศิลปะกับการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop + illustor + รู้จักภาษาพื้นฐาน HTML , CSS
 • พัฒนา Web application / iOS / android ได้
 • เคยร่วมทีมงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อย่างน้อย 3 เว็บไซต์

เราพร้อม ออกแบบ ดูแล
โปรโมตเว็บไซต์ให้กับธุรกิจของคุณ

"KTn We grow together"

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม