Google Ads

การจัดการบัญชีโฆษณา Google

Google Ads

KTn develop ขอเสนอบริการการจัดการบัญชีโฆษณา Google หรือ การทำโฆษณา Google Ads เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้สินค้าและบริการของท่านสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้ยอดขายกลับมาให้กับบริษัทของท่านได้มากยิ่งขึ้น Google Ads คือ การโฆษณาโปรโมทธุรกิจบน Search Engine อันดับหนึ่งของโลกอย่าง Google ทำให้คุณมีโอกาสได้เจอกลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่กำลังค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณ และตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ การทำโฆษณา Google Ads ของ KTn develop จะมีค่าใช้จ่ายเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น คุณยังสามารถกำหนดโฆษณาและงบประมาณได้ด้วยตัวเอง รวมถึงเราทำให้โฆษณาของคุณติดหน้าหนึ่งของ google ได้อีกด้วย

Package Google Ads

ค่าบริหารจัดการโฆษณา Google Ads ได้แก่ Google Adword, Youtube Ads, GDN  Ads, Shopping Ads, App Ads

Start Up

 • วิเคราะห์เว็บไซต์และคำแนะนำ
 • วิเคราะห์คำค้นหาที่เหมาะกับการแข่งขัน การันตีติดหน้าแรก
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ด
 • ปรับปรุงโฆษณาให้เกิด Quality Score สูงสุด
 • บริหารจัดการปรับแคมเปญ
 • Negative Keyword ทุกวัน
 • สร้าง 1 แคมเปญ / 3 Ads set / 12 Keyword
 • Artwork 3 ชิ้น/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Tag manager
 • Report Per Week / Month
Popular

Gold

 • วิเคราะห์เว็บไซต์และคำแนะนำ
 • วิเคราะห์คำค้นหาที่เหมาะกับการแข่งขัน การันตีติดหน้าแรก
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ด
 • ปรับปรุงโฆษณาให้เกิด Quality Score สูงสุด
 • บริหารจัดการปรับแคมเปญ
 • Negative Keyword ทุกวัน
 • สร้าง 1 แคมเปญ / 3 Ads set / 24 Keyword
 • ไม่จำกัดแคมเปญ (ค่าโฆษณาไม่เกิน 50,000 บาท)
 • สร้าง Landing Page แยกแต่ละ Ads set
 • Artwork 7 ชิ้น/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Tag manager
 • Report Per Week / Month

Premium

 • วิเคราะห์เว็บไซต์และคำแนะนำ
 • วิเคราะห์คำค้นหาที่เหมาะกับการแข่งขัน การันตีติดหน้าแรก
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ด
 • ปรับปรุงโฆษณาให้เกิด Quality Score สูงสุด
 • บริหารจัดการปรับแคมเปญ
 • Negative Keyword ทุกวัน
 • สร้าง 1 แคมเปญ / 3 Ads set / 36 Keyword
 • ไม่จำกัดแคมเปญ (ค่าโฆษณาไม่เกิน 150,000 บาท)
 • สร้าง Landing Page แยกแต่ละ Ads set
 • Artwork 10 ชิ้น/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Tag manager
 • Report Per Week / Month

** เงื่อนไขการชำระค่าโฆษณา ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 500 บาท/วัน

ผลงาน Google Ads

Impression

31,084

Click

2,972

CTR

9.56%

Conv.

114

Impression

67,195

Click

4,229

CTR

6.29%

Conv.

159

Impression

11,779

Click

790

CTR

6.71%

Conv.

47