SEO

การทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับของ google

SEO ย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimization SEO คือ กระบวนการที่ทำให้เว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ หรือ keyword ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของผลการค้นหา โดยหมั่นอัปเดตเนื้อหา Content บทความ สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สามารถนำเสนอผ่าน Keyword บนเว็บไซต์ของคุณ โดยรักษา SEO ไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ

" KTn, We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ "

Package SEO

1 Keyword &
3 Longtails

 • ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำ SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์/บริการ
 • วางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 4 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก 1 Keyword หลัก , 3 Longtail Keyword
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 4 Link ( 4 บทความ)
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Conversion 1 Goal
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายสัปดาห์ และประจำเดือน
Popular

2 Keyword &
6 Longtails

 • ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำ SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์/บริการ
 • วางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 8 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก 2 Keyword หลัก , 6 Longtail Keyword
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 8 Link ( 8 บทความ)
 • อัปเดตข้อมูล สินค้า / บริการ 1 รายการ
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Conversion 2 Goal
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายสัปดาห์ และประจำเดือน

4 Keyword &
12 Longtails

 • ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำ SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์/บริการ
 • วางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 16 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก 4 Keyword หลัก , 12 Longtail Keyword
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 8 Link ( 16 บทความ)
 • อัปเดตข้อมูล สินค้า / บริการ 3 รายการ
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Conversion 2 Goal
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายสัปดาห์ และประจำเดือน

Process การทำ SEO

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมก่อนเริ่มบริการรับทำ SEO

1

วิเคราะห์ Keyword ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ติดตั้งเครื่องมือสำหรับใช้ในการรับทำ SEO

2

ติดตั้งเครื่องมือในการทำ SEO

ดีไซน์ถูกหลักบริการรับทำ SEO

3

สร้างหน้า Langding Page รองรับ Keyword

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความสำหรับบริการรับ SEO

4

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความ SEO

เทคนิคการทำ SEO สายขาวของบริษัท KTn

5

Back link 80% Out link 20%
โดย Web Blogger คุณภาพ

Report ข้อมูลของการทพำ SEO สายขาว

6

Report ทุกสัปดาห์

สิ่งที่ได้จากบริการรับทำ SEO กับ KTn

วิเคราะห์คู่แข่ง

การวิเคราะห์ Keyword จากคู่แข่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคำค้นหาที่ดีที่สุด ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ

ปรึกษาก่อนเริ่มลงมือ

KTn เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับหน้า Google อย่างรวดเร็วให้ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก

การทำ SEO ที่มีขั้นตอนตามหลักสากลและถูกหลัก On page – Off page SEO รับประกันจากรายงานติดตามผลทุกสัปดาห์ ช่วยให้แบรนด์ของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เพิ่มยอดขายของธุรกิจคุณ

ในขั้นตอนสำหรับรองรับการขาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถปิดการขายได้อย่างง่ายดาย โดยมีการออกแบบ Artwork ไปจนถึงการสร้าง Call to action ให้สะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนที่มีมาตรฐาน และเทคนิคทันสมัย

KTn มีเทคนิคการดัน Keyword ให้ถูกค้นหามากที่สุด ซึ่งสามารถทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถติดอันดับได้อย่างถาวรและยั่งยืนแบบ Organic

มั่นใจในการรับทำ SEO ได้ครบวงจร

ในการทำ SEO ตลอดการดำเนินการจะมีการส่งรายงาน และพูดคุยถึงยอดขาย เพื่อร่วมกันปรับแต่ง Keyword ใหม่ให้ทันและตรงตามความต้องการของคุณอยู่เสมอ

สิ่งที่ได้รับจากการใช้บริการรับทำ SEO

ผลงานรับทำ SEO ติดหน้าแรก

Knowledge

ระยะเวลาจะขึ้นกับจำนวนคำค้นหาของ keyword นั้น หากมีจำนวนคำค้นหาที่เยอะจะต้องใช้เวลาในการทำมากกว่าจำนวนคำค้นหาที่น้อยกว่า

สามารถทำได้ แต่จะติดอันดับได้ยากกว่าและไม่สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ (awareness) เท่ากับการมีเว็บไซต์มารองรับ

หากใช้เกณฑ์จำนวนคำค้นหาในการวัด จะใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์อย่างมากในจำนวนคำค้นหาที่ไม่เกิน 300,000 รายการ ทั้งนี้หากคำค้นหาใน keyword นั้นมีมากกว่า 300,000 รายการ จะใช้ระยะเวลาอย่างมากที่สุดตั้งแต่ 3 เดือน – 6เดือน

การทำ SEO ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับ Google เลยแม้แต่บาทเดียว เพื่อที่จะได้มาซึ่งอันดับค้นหาดี ๆ และมีความยั่งยืนต่างจาก Google Ads ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ติดอันดับ เมื่องบประมาณหมดตัวโฆษณาก็จะไม่แสดง

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

Pay attention to every detail