SEO

SERVICE

SEO

การทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับของ google

SEO ย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimization SEO คือ กระบวนการที่ทำให้ เว็บไซต์ หรือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ keyword ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของผลการค้นหา SEO ผ่าน search engine คุณจะใช่คำที่สามารถค้นหาติด SEO ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ เช่น สิ่งที่น่าสน ของใช้ สินค้าแฟชั่น ธุรกิจ ข้อมูล เนื้อหา บทความ สินค้าและบริการ สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถนำเสนอผ่านเว็บไซต์ SEO ของคุณ โดยรักษา SEO ไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ ซึ่งปกติจะพยายามทำให้อยู่ในหน้าแรกของการค้นหา SEO

KTn SEO Process แบ่งการทำงานเป็น 5 ขั้นตอน

1.วิเคราะห์ Keyword ที่เหมาะสม
2.ปรับแต่ง Website ติดตั้ง เครื่องมือ SEO
3.ใส่เนื้อหา Content เก่า – ใหม่ SEO – OnPage
4.Back link 80% Out link 20% Web Blogger คุณภาพ
5.Report ทุก week Present Report 1 month

ดูแลเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์
woman-is-typing-google-search-engine-from-laptop-cell-phone-google-is-biggest-internet-search-engine-world_21483-267

รายละเอียดการบริการ SEO

1. วิเคราะห์ Keyword หลัก 1 keyword 2 Longtail keyword
2. ติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบ ภายใน /ภายนอก
3. ปรับแต่ง OnPage
– เนื้อหาเดิม Text + ภาพ
– เนื้อหาใหม่ บทถวาม 1 บทความ 1,500 คำ + ภาพประกอบ
– Update เนื้อหาใหม่
4. Back link – Out link 80/20 Web Blogger คุณภาพ (ทำเอง) ทุก week
5. ส่ง Report ทุก Week และ Present Report เดือนละ 1 ครั้ง
– Report คู่แข่ง ตามความเคลื่อนไหว online
– Report พฤติกรรม ผู้เข้าชมเว็บไซต์

PACKAGE SEO

1 Keyword & 2 Longtails

 • 15,000บาท/เดือน
 • ให้คำปรึกษาก่อนทำ SXO
 • วิเคราห์เว็บไซด์/บริการ
 • วางยุทธิ์การตลาดที่เหมาะกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 8 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก Keyword หลัก 1,ย่อย 5
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 4 Link
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Conversion 1 Goal
 • Set ระบบ Google My Business
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือน (WP)

1 Keyword & 2 Longtails

 • 28,000บาท/เดือน
 • ให้คำปรึกษาก่อนทำ SXO
 • วิเคราห์เว็บไซด์/บริการ
 • วางยุทธิ์การตลาดที่เหมาะกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 12 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก Keyword หลัก 2,ย่อย 7
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 2 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 8 Link
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Conversion 2 Goal
 • Set ระบบ Google My Business
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือน (WP)

1 Keyword & 2 Longtails

 • 42,000บาท/เดือน
 • ให้คำปรึกษาก่อนทำ SXO
 • วิเคราห์เว็บไซด์/บริการ
 • วางยุทธิ์การตลาดที่เหมาะกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 16 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก Keyword หลัก 4,ย่อย 10
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 4 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 12 Link
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Conversion 4 Goal
 • Set ระบบ Google My Business
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือน (WP)

ตัวอย่างผลงาน

www.suriyafuneral.com

www.bsglobaltrade.com

www.ktndevelop.com/ktn_stockshipping/

www.Duraflex-d.com

We grow together

“ ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ ”