122x122.png

SEO

การทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับของ google

SEO ย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimization SEO คือ กระบวนการที่ทำให้เว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ หรือ keyword ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของผลการค้นหา โดยหมั่นอัปเดตเนื้อหา Content บทความ สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สามารถนำเสนอผ่าน Keyword บนเว็บไซต์ของคุณ โดยรักษา SEO ไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ

" KTn, We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ "

Package SEO

1 Keyword &
3 Longtails

 • ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำ SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์/บริการ
 • วางยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 4 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก 1 Keyword หลัก , 3 Longtail Keyword
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 4 Link ( 4 บทความ)
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Conversion 1 Goal
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายสัปดาห์ และประจำเดือน
Popular

2 Keyword &
6 Longtails

 • ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำ SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์/บริการ
 • วางยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 8 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก 2 Keyword หลัก , 6 Longtail Keyword
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 8 Link ( 8 บทความ)
 • อัปเดตข้อมูล สินค้า / บริการ 1 รายการ
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Conversion 2 Goal
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายสัปดาห์ และประจำเดือน

4 Keyword &
12 Longtails

 • ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำ SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์/บริการ
 • วางยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สร้างบทความคุณภาพด้าน SEO 16 บทความ
 • ปรับแต่ง SEO
 • เลือก 4 Keyword หลัก , 12 Longtail Keyword
 • สร้าง Landing Page Content แบบ SXO สนับสนุนเว็บไซต์ 1 Page
 • Link สนับสนุนเว็บไซต์ 8 Link ( 16 บทความ)
 • อัปเดตข้อมูล สินค้า / บริการ 3 รายการ
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมประจำเดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google Search Console
 • ติดตั้งเครื่องมือ Conversion 2 Goal
 • Set ระบบ SSL
 • รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายสัปดาห์ และประจำเดือน

Process การทำ SEO

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมก่อนเริ่มบริการรับทำ SEO

1

วิเคราะห์ Keyword ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ติดตั้งเครื่องมือสำหรับใช้ในการรับทำ SEO

2

ติดตั้งเครื่องมือในการทำ SEO

ดีไซน์ถูกหลักบริการรับทำ SEO

3

สร้างหน้า Langding Page รองรับ Keyword

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความสำหรับบริการรับ SEO

4

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความ SEO

เทคนิคการทำ SEO สายขาวของบริษัท KTn

5

Back link 80% Out link 20%
โดย Web Blogger คุณภาพ

Report ข้อมูลของการทพำ SEO สายขาว

6

Report ทุกสัปดาห์

ลูกค้าที่ไว้วางใจ