ออกแบบเว็บไซต์

Web Design

บริการออกแบบเว็บไซต์ KTn Develop

KTn develop พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ทำ Web Design ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้าสูงสุด อยู่บนพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์  Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์ ให้การออกแบบเว็บไซต์สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง

" KTn, We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ "

Package Web Design

Landing page

 • ออกแบบ Landing Page 1 หน้า
 • รองรับมือถือ Mobile Friendly
 • ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน
 • รองรับ 1-2 ภาษา **
 • แบนเนอร์/ภาพสไลด์ ในเว็บไซต์ 2 ภาพ
 • จัดทำ Artwork 3 ชิ้น
 • รองรับการทำ SEO
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Social Media
 • แถมฟรี โดเมนเนม 1 ปี
 • แถมฟรี SSL 1 ปี
 • แถมฟรี hosting 1 ปี

Web Design

 • ออกแบบเว็บไซต์ 5 หน้า
 • รองรับมือถือ Mobile Friendly
 • ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน
 • รองรับ 1-2 ภาษา **
 • แบนเนอร์/ภาพสไลด์ ในเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • จัดทำ Artwork 5 ชิ้น
 • ลงข้อมูลสินค้า 10 รายการ
 • Live Chat Facebook
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Social Media
 • ปรับแก้แบบดีไซน์ 2 ครั้ง
 • แถมฟรี ติดตั้งเครื่องมือ Google สามารถตรวจสอบเว็บได้
 • แถมฟรี วางโครงสร้าง SEO
 • แถมฟรี โดเมนเนม 1 ปี
 • แถมฟรี SSL 1 ปี
 • แถมฟรี hosting 1 ปี
 • แถมฟรี คู่มือ + สอนการใช้งาน
Popular

E-Commerce

 • ออกแบบเว็บไซต์ 25 หน้า
 • รองรับมือถือ Mobile Friendly
 • ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน
 • รองรับ 1-2 ภาษา **
 • รองรับตะกร้าสินค้า
 • รองรับการชำระเงิน
 • ผูกระบบการชำระเงิน Payment Gateway
 • Live Chat Facebook
 • แบนเนอร์/ภาพสไลด์ ในเว็บไซต์ 5 ภาพ
 • จัดทำ Artwork 10 ชิ้น
 • ลงข้อมูลสินค้า 15 รายการ
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Social Media
 • ปรับแก้แบบดีไซน์ 2 ครั้ง
 • แถมฟรี ติดตั้งเครื่องมือ Google สามารถตรวจสอบเว็บได้
 • แถมฟรี วางโครงสร้าง SEO
 • แถมฟรี โดเมนเนม 1 ปี
 • แถมฟรี SSL 1 ปี
 • แถมฟรี hosting 1 ปี
 • แถมฟรี คู่มือ + สอนการใช้งาน

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าบริการการภาษาที่ 2 

ขั้นตอนการออกแบบ

ใส่เนื้อหา Content ลงบทความสำหรับบริการรับ SEO

1

สอบถามความต้องการของลูกค้า
ค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าลูกค้า

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมก่อนเริ่มบริการรับทำ SEO

2

วิเคราะห์หา Keyword
และ Mood & Tone ของเว็บไซต์

ดีไซน์ถูกหลักบริการรับทำ SEO

3

ออกแบบต้นแบบภาพร่าง
และสร้างโครงสร้างเว็บไซต์

เทคนิคการทำ SEO สายขาวของบริษัท KTn

4

รวบรวมข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดจากลูกค้าและสร้างต้นแบบหน้าหลักของเว็บไซต์

ติดตั้งเครื่องมือสำหรับใช้ในการรับทำ SEO

5

ส่งต้นแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครั้งแรก จากนั้นส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด

Report ข้อมูลของการทพำ SEO สายขาว

6

ปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย พร้อมปิดงานออกแบบและเริ่มงานดูแลเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์กับ KTn ได้อะไรบ้าง

เว็บไซต์โดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์

ก่อนการออกแบบเว็บไซต์เรามีการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่น และสะท้อนภาพลักษณ์ทางธุรกิจของคุณได้มากที่สุด

ตอบโจทย์ความต้องการ

KTn Develop จะดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบดเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Feature ที่จำเป็นต่อเว็บไซต์

การมีฟีเจอร์ที่จำเป็นในการออกแบบเว็บไซต์ จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ตอบโจทย์ และตรงตามเป้าที่คุณวางไว้

เว็บไซต์ Friendly

KTn มีการวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เข้าใจง่าย เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถนำไปต่อยอดในการรับทำ SEO ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น

สร้างรายได้ ได้จริง

เรามีการวางแผนการ และวางกลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การออกแบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

รองรับทุกหน้าจอ

ออกแบบเว็บไซต์ได้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมผู้ใช้งานในปัจจุบันด้วยการออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้สามารภรองรับได้ทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการออกแบบเว็บไซต์กับ KTn

บทความออกแบบเว็บไซต์