ออกแบบเว็บไซต์ง่ายๆด้วยหลักการ Whitespace ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การมีเว็บไซต์ส่วนตัวหรือธุรกิจออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจและสามารถใช้งานได้ง่าย การออกแบบเว็บไซต์ด้วยหลักการ Whitespace เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยให้เว็บไซต์ดูสวยงาม สะอาด และใช้งานได้ง่าย เรามาดูกันว่าหลักการ Whitespace คืออะไรและทำไมถึงมีความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์

หลักการ Whitespace 

หลักการ Whitespaceหรือพื้นที่ว่างในการออกแบบเว็บไซต์ คือการใช้พื้นที่ว่างระหว่างส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ให้มีการกระจายที่ถูกต้อง ไม่แออัด และไม่สับสน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย การใช้ Whitespace อย่างถูกต้องสามารถช่วยเพิ่มความสวยงาม ความเป็นระเบียบ และความใช้งานได้ง่ายของเว็บไซต์ 

Whitespace ไม่ได้หมายความถึงพื้นที่ที่ไม่มีเนื้อหา แต่เป็นการใช้พื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยการใช้ Whitespace ให้กับ Header, Navigation Bar, Content Area, Sidebar, Footer และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราสามารถใช้ Whitespace เพื่อแบ่งแยกส่วนต่างๆ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

การออกแบบเว็บไซต์ Whitespace ให้กับ Header ช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์รู้สึกถึงความสำคัญของส่วนนี้ โดยการเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้น และใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ และตัวหนาเพื่อดึงความสนใจ ในส่วนของ Navigation Bar เราควรใช้ Whitespace เพื่อแบ่งแยกปุ่มเมนูให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมนู และใช้การจัดเรียงแบบกระจายที่เหมาะสม 

ในส่วนของ Content Area เราควรใช้ Whitespace เพื่อแบ่งแยกเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์ และช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์อ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย การใช้ Whitespace ในส่วนของ Sidebar ช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เห็นถึงข้อมูลสำคัญที่อยู่ใน Sidebar โดยไม่สับสน 

สุดท้ายนี้เป็นส่วนของ Footer เราสามารถใช้ Whitespace เพื่อแบ่งแยกส่วนต่างๆ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ และให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลื่อนลงมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

การออกแบบเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วยหลักการ Whitespace เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะช่วยให้เว็บไซต์ดูสวยงาม สะอาด และใช้งานได้ง่าย การใช้ Whitespace อย่างถูกต้องสามารถช่วยเพิ่มความสวยงาม ความเป็นระเบียบ และความใช้งานได้ง่ายของเว็บไซต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการเริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดของประเภทเว็บไซต์เสียก่อน เนื่องจากจะช่วยให้คุณเลือกรูปแบบของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณไม่มีเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ KTn Develop เรารับออกแบบเว็บไซต์ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 02-9504253

Phone: 062.424.1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP