ดูแลเว็บไซต์

Webmaster

บริการดูแลเว็บไซต์ KTn Develop

การดูแลเว็บไซต์ ของ Webmaster ประกอบไปด้วยการเข้าชมเว็บไซต์ทุก ๆ วัน การอ่านรายงานสุขภาพเว็บไซต์จาก Google การเพิ่มเติมรายการสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ การออกแบบงาน Graphic เบื้องต้นของเว็บไซต์ การออกแบบบทความเนื้อหาเว็บไซต์ การส่งรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ การส่งรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในทุก ๆ สัปดาห์ การปรับแก้เว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลัก SEO และความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

" KTn, We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ "

ทำไมต้องดูแลเว็บไซต์

การดูแลเว็บไซต์ช่วยให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ
การดูแลเว็บไซต์ช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ธุรกิจเป็นที่รู้้จัก
การดูแลเว็บไซต์สามารถช่วยสร้างยอดขาย
กระตุ้นยอดขาย
การดูแลเว็บไซต์ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
มีความน่าเชื่อถือ
ดูแลเว็บไซต์กับบริษัท KTn Develop

ให้ KTn ดูแลเว็บไซต์

บริษัท KTn Develop มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเว็บไซต์มามากกว่า 10 ปี โดยบริการดูแลเว็บไซต์ของเราจะช่วยให้เว็บไซต์คุณคงความมีประสิทธิภาพอยู๋ตลอดเวลา พร้อมที่จะสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการปิดการขายของธุรกิจคุณได้เพิ่มมากขึ้น และยังรวมถึงบริการอัปเดตข้อมูล และสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นจากบริการดูแลเว็บไซต์ของ KTn Develop

ด้วยวิสัยทัศน์ว่า “KTn, We Grow Tohether” ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ

Package Webmaster

Silver plan

 • อัปเดตข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน ครั้งละไม่เกิน 2 รายการ
 • จัดทำกราฟิก 1 ชิ้น/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google เพื่อวัดผล
 • Update Version Website ให้เป็นปัจจุบัน
 • สำรองข้อมูล 4 ครั้ง/เดือน
 • Report ประจำเดือน

Gold plan

 • อัปเดตข้อมูล 3 ครั้ง/เดือน ครั้งละไม่เกิน 3 รายการ
 • ลงสินค้า 2 รายการ
 • จัดทำกราฟิก 3 ชิ้น/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google เพื่อวัดผล
 • Update Version Website ให้เป็นปัจจุบัน
 • สำรองข้อมูล 4 ครั้ง/เดือน
 • Report ประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี
Popular

Platinum plan

 • อัปเดตข้อมูล 5 ครั้ง / เดือน ครั้งละไม่เกิน 3 รายการ
 • ลงสินค้า 5 รายการ
 • จัดทำกราฟิก 5 ชิ้น/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องมือ Google เพื่อวัดผล
 • Update Version Website ให้เป็นปัจจุบัน
 • สำรองข้อมูล 4 ครั้ง/เดือน
 • Report ประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี

บริการดูแลเว็บไซต์

ตรวจสอบเว็บไซต์ทุกวัน

ติดตั้ง Plugin SEO

เพิ่มบทความ หรือสินค้าให้ทุกอาทิตย์

อัปเดต Promotion ให้ทุกเดือน

ส่งรายงานจำนวนการเข้าชมและอันดับการค้นหาให้ทุกเดือน

บทความดูแลเว็บไซต์