จ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดีกว่ากัน ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ เพราะเว็บไซต์ช่วยการันตีความน่าเชื่อถือของธุรกิจในตลาดออนไลน์ ซึ่งการจะทำเว็บไซต์ได้นั้น ไม่ได้ง่าย หากไม่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ เกิดความสนใจในการที่จะจ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ในการทำเว็บไซต์ให้ดี โดยการจะจ้างทำเว็บไซต์ได้นั้นต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมข้อมูลและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดี ซึ่งวันนี้จะเปรียบเทียบข้อแตกต่างของฟรีแลนซ์ และบริษัททำเว็บไซต์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ้างทำเว็บไซต์

Outlines

การจ้างฟรีแลนซ์ทำเว็บไซต์

จ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดีกว่ากัน

สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นทำเว็บไซต์เองแต่ไม่สามารถทำเองได้หรือไม่มีทุนทรัพย์มากพอจะจ้างบริษัททำเว็บไซต์ การจ้างฟรีแลนซ์ที่รับทำเว็บไซต์จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายตั้งต้นได้ในการหาฟรีแลนซ์ได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายอาจจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของฟรีแลนซ์เองด้วย

ฟรีแลนซ์คืออะไร?

ฟรีแลนซ์ คือ คนทำงานอิสระที่ทำงานให้กับใครก็ได้ที่จ้างเขาในช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนมากเป็นงานที่มีเนื้อหาจบในชิ้นเดียว ไม่ต่อเนื่อง และมักไม่จำเป็นต้องทำงานในสำนักงาน

ข้อดีของการจ้างฟรีแลนซ์

การจ้างฟรีแลนซ์คนหนึ่งนั้นถูกกว่าการจ้างบริษัททำเว็บไซต์เป็นอย่างมาก สามารถทำเว็บไซต์ได้ในงบประมาณที่กำหนดไว้

ธุรกิจบางอย่างที่ขายไอเดียความคิดสร้างสรรค์ การจ้างฟรีแลนซ์ให้เข้ามาช่วยเติมเต็มสีสันตรงนี้จึงจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้หลุดออกจากรูปแบบเหล่านั้นได้ และช่วยให้ลูกค้าถูกใจในความสดใหม่ได้

ฟรีแลนซ์ส่วนมากมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงมักเข้าทางกับงานที่ต้องการทักษะเฉพาะ

คนทำงานแบบฟรีแลนซ์ทำงานตามชิ้นงาน ไม่ใช่ตามเวลาทำงานของสำนักงาน จึงเหมาะมากสำหรับนายจ้างที่ต้องการชิ้นงานแบบเร่งด่วนหรืออยู่ไกลกัน

ข้อเสียของการจ้างฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์มีสถานะอิสระ การทำงานเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่าย ไม่มีพันธะผูกพัน จึงควรทำสัญญาการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ถ้าต้องการตรวจเช็กความคืบหน้าของงาน อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของรูปแบบของงานที่ออกมาได้ และเมื่อจบงานฟรีแลนซ์ก็จะรับเงินและจบไปจากผู้จ้างทำเว็บไซต์ ซึ่งถ้าชิ้นงานมีประเด็นที่ต้องแก้ไข แล้วไม่สามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้

การทำงานของฟรีแลนซ์ คือมีชิ้นงานเป็นเครื่องการันตีความสามารถ ฟรีแลนซ์ที่มีคุณภาพจึงโฟกัสในเนื้องานมากเป็นพิเศษ แต่ก็อาจมีฟรีแลนซ์จำนวนไม่น้อยที่ทำงานไปโดยไม่ใส่ใจรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการจ้างฟรีแลนซ์

จ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดีกว่ากัน

ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น 8,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเว็บไซต์ แต่ละคนมีราคางานไม่เท่ากัน เพราะประสบการณ์และคุณภาพงานที่แตกต่างกัน แล้วยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายการจด Domain name ค่า Hosting รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากต้องมีการอัปเดตข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ หรือคอยจัดการในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม

การจ้างบริษัททำเว็บไซต์

จ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดีกว่ากัน

การเลือกบริษัททำเว็บไซต์เป็นทางเลือกที่ดี ถ้ามี Budget ที่ไม่จำกัด หรือธุรกิจอยู่ในระดับที่กำลังเติบโตแล้ว นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะบริษัททำเว็บไซต์จะมี Package อื่น ๆ ที่ทางบริษัทเสนอให้ เช่น การวางแผนการตลาด การรับทำโฆษณาออนไลน์ การสร้าง Content ที่น่าสนใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

บริษัททำเว็บไซต์คืออะไร?

บริษัททำเว็บไซต์ คือคนทำงานที่มาในรูปแบบของทีมงาน ในทีมงานจะแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็นหลายฝ่าย ที่มาร่วมกันสร้างเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย บริษัทมีตัวแทนที่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้จ้างงานได้ตลอด และส่วนมากมีบริการหลังจากทำเว็บไซต์เสร็จแล้วตลอดอายุการใช้งาน

ข้อดีของการจ้างบริษัททำเว็บไซต์

บริษัททำเว็บไซต์จะมีข้อดีของความมั่นคงในการสร้างฝ่ายประสานงาน ผู้จ้างงานสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือรับการดูแลหลังจากการทำเว็บไซต์เสร็จสิ้นไปแล้วได้ตลอดอายุการใช้งานของเว็บไซต์ เพราะชิ้นงานทุกชิ้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัททำเว็บไซต์

การทำเว็บไซต์จะต้องมีการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมา การออกแบบเว็บไซต์ให้มีหน้าเว็บไซต์ที่สวยงาม การทำ SEO และอื่น ๆ ซึ่งบริษัททำเว็บไซต์ส่วนมากจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านรวมอยู่ไว้ในที่เดียว เพื่อร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาตามความต้องการของผู้จ้างงาน ต่างจากการจ้างฟรีแลนซ์ที่มักเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง

บริษัททำเว็บไซต์จะมีฝ่ายประสานงานที่ตอบรับและส่งมอบความต้องการของลูกค้ามา เพื่อประสานกับทีม ผู้จ้างงานจึงสามารถควบคุมความคืบหน้าของงานได้มากกว่า และไม่ต้องกลัวว่าการพูดคุยจะกระทบการทำงาน

บริษัททำเว็บไซต์ก็เหมือนกับบริษัทจดทะเบียนทั่วไปที่สามารถตรวจสอบได้ มีเอกสารรับรองที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เหมาะกับผู้จ้างงานที่คำนึงถึงความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ

เว็บไซต์ต้องได้รับการพัฒนาต่อในอนาคต ไม่ได้หยุดอยู่แค่รูปแบบเดิมได้ ทั้งเรื่องของระบบการใช้งาน (UI) และการออกแบบ (UX) ซึ่งบริษัททำเว็บไซต์จะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ดูแลเว็บไซต์ให้อยู่ตลอดเวลา

ข้อเสียของการจ้างบริษัททำเว็บไซต์

หากคิดจะจ้างบริษัททำเว็บไซต์ต้องคิดก่อนว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอหรือไม่ ความคุ้มค่าในการลงทุน และค่าดูแลเว็บไซต์ในระยะยาว ส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการจ้างบริษัททำเว็บไซต์

จ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดีกว่ากัน

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัททำเว็บไซต์เริ่มตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 700,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบ หากความต้องการไม่ได้มากมาย แค่ต้องการให้ข้อมูลลูกค้า มีตะกร้าสินค้า มีช่องทางการติดต่อที่ครบ และมีดีไซน์สวยงามทันสมัย อาจเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่หากต้องการให้เว็บไซต์มีฟังก์ชันอื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นฐาน หรือมีดีไซน์ที่โดดเด่น ก็อาจเสียค่าใช้จ่ายถึงหลักแสนในการจ้างบริษัททำเว็บไซต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่ได้กล่าวไปข้างต้นเรื่อง จ้างฟรีแลนซ์ หรือบริษัททำเว็บไซต์ดีกว่ากัน มีการเปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกจ้างฟรีแลนซ์ หรือ บริษัททำเว็บไซต์ มาช่วยดูแลธุรกิจ สำหรับท่านใดที่สนใจบริษัททำเว็บไซต์ สามารถติดต่อให้ทาง KTn develop เข้ามาดูแลเว็บไซต์ของคุณได้ โดยบริษัทของเรานั้นเป็นบริษัททำเว็บไซต์สวย ออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร และมีรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตไปพร้อมกับเรา KTn develop

สนใจติดต่อได้ที่

Tel: 02-9504253

Phone: 062.424.1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP

การเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์เพื่อดูแลธุรกิจ