บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จำกัด

 เรามีความต้องการรับสมัคร Web designer (PHP Programmer)

รายละเอียดงาน

 • สร้าง / แก้ไข /พัฒนา Magento: eCommerce Platforms ได้เป็นอย่างดี
 • ออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาโปรแแกรม เชื่อต่อกับฐานข้อมูล ตามขอบเขตงาน
 • ปรับปรุง ดูแล พัฒนาระบบจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัย
 • พัฒนาโปรแกรม Web Applications ด้วย PHP Framework (CI , Laravel), MySQL ,Ajax และ Javascript, Bootstrap
 • พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่าย Customer support
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Database เช่น MySQL
 • มีความรู้ด้าน PHP ,OOP ,MVC ,Javascript ,jQuery ,HTML5, CSS3, Bootstrap
 • มีความรู้ด้าน Social API, Google API, Facebook API (จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ สร้าง/แก้ไข/พัฒนา Magento: eCommerce Platforms เป็นอย่างดี จำเป็นต้องมี
 • มีประสบการณ์ สร้าง/แก้ไข/พัฒนา WP eCommerce เป็นอย่างดี (จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ)
รับทำ SEO มือใหม่ต้องเข้าใจอะไรบ้าง