Web Application

SERVICE

Web Application

แอพพลิเคชั่น

Web Application เป็นการสร้าง Application หรือ โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้าน KTn เราออกแบบโปรแกรมให้ตอบสนองตามเงื่อนไขและความต้องการของบริษัท เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง Real-Time และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสร้างกำไรเพิ่มขึ้น การทำงานของ Web Application นั้นสามารถทำงานได้บนทุกอุปกรณ์ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเปิด Web Browser ได้เท่านั้นก็เพียงพอ ส่วนข้อมูลที่สำคัญจะถูกเก็บไว้บน Server ซึ่งเป็นความลับมีความปลอดภัยในการเข้ารหัส และ Backup ข้อมูลตลอดเวลา

mbr-1-1046x697

Web Application

1. Web Application Function Email ระบบควบคุมEmailสำหรับธุรกิจ
2. Web Application Function BILL ระบบควบคุมการออกบิลเงินสดสำหรับธุรกิจ
3. Web Application Function STOCK ระบบควบคุมสินค้าหลังบ้านสำหรับธุรกิจ
4.Web Application Function ORDER ระบบควบคุมการสั่งซื้อสินค้า
5.Web Application Function PAYMENT ระบบควบคุมการชำระเงิน
6.Web Application Function CRM ระบบควบคุมความสัมพันธ์ของลูกค้าและซับพายเออ
7. Web Application Function Finance ระบบควบคุมการเงินภายในองค์กร
8. Web Application for ERP System (Enterprise Resource Planning) ระบบควบคุมภายในองค์กร ระหว่างแผนก

We grow together

“ ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ ”