Posts Tagged
‘Web Design’

ประเภทของเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์ ในปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันดีว่าเทคโนโยลีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงโลกออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้นเลยทำให้นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่งนั้นก็คือการทำเว็บไซต์ เพราะการทำเว็บไซต์นั้นสามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายประเภท วันนี้แอดมินมีข้อมูลประเภทของเว็บไซต์มาบอกกันค่ะว่าประเภทของเว็บไซต์แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บทความที่เกี่ยวข้อง ออกแบบเว็บไซต์กับการใช้สี 5 วิธีการออกแบบเว็บไซต์ยังไงให้ดูน่าสนใจ ทำไมต้องให้KTnดูแลเว็บไซต์คุณ ประเภทของเว็บไซต์ 1.เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal website) เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 2.เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า(Business/Marketing website) เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ เพื่อการค้าขายสินค้า การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการขาย ในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของสินค้า ราคาและการบริการต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตลาดประเภทนี้กำลังใช้กันมากขึ้น 3.เว็บไซต์ที่เสนอข่าวประจำวัน (Current website) เป็นเว็บไซต์ที่เสนอข้อมูลประเภทข่าว ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นประจำวัน 4.เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการเป็นสื่อกลางของข้อมูล (Share Information website) เป็นเว็บที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล 5.เว็บไซต์การศึกษา (Education website) เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา ที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษา บุคคลที่สนใจโดยทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 6.เว็บไซต์บันเทิง [...]