Promote การทำโฆษณา

SERVICE

Promote การทำโฆษณา

  • Google Ads การทำโฆษณาให้ติดหน้า 1 บน Google

การทำโฆษณาบนหน้าของ Google Search เป็น platform ที่ให้บริการในการทำโฆษณาออนไลน์ ถูกพัฒนาและให้บริการโดย Google ช่วยให้สินค้าและบริการของคุณมีตัวนบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น

  • Google GDN (Google Display Network) เกิดยอดขายจากการทำ GDN

การลงโฆษณาต่าง ๆ อย่างเช่น แบรนเนอร์ รูปภาพ โดยจะทำการโฆษณาบนเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับทาง Google เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง

  • Youtube Ads การทำโฆษณาบน Youtube

ถ่ายทอดโฆษณาวิดีโอของคุณบน YouTube ขยายการรับรู้ถึงแบรนด์ด้วยการดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความต้องการในวงกว้าง

  • Facebook Ads การทำโฆษณาบน Facebook

การทำโฆษณาบน Facebook ไปยังกลุ่มคนที่สนใจในสินค้านั้นๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทาง Online ได้จริง

  • Line OA Ads การทำโฆษณาบน Line OA

มีบริการบรอดแคสต์ ตอบคำถาม ตอบแชท Line Official Account เราจะทำหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทคุณ คอยดูแลและบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุด