Content Marketing

KTndevelop เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง Content Marketing ที่เป็นการสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจและจดจำสินค้าหรือแบรนด์ได้ และเปลี่ยนสถานะจากผู้อ่านมาเป็นลูกค้า โดยมีทีม Content Marketing ช่วยกันวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและ วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ คิด Content ให้ตอบโจทย์ลูกค้า สร้าง Content ให้เกิดยอดขาย ต้องไว้ใจเรา KTndevelop เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากเรา

  • เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ
  • สร้าง Brand Awareness ให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ได้ดีขึ้น
  • มีทีมงานดูแลการตลาดออนไลน์ทุก Platform
  • อัปเดตรายงานและสรุปผลรายสัปดาห์

ราคาแพ็กเกจ Content Marketing

Package Start

จากราคาปกติ 30,000 ฿

20,000 ฿

วิเคราะห์สินค้า และ คู่แข่งท่างการตลาด

วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ
Create Content 4 Post
Post Content 4 Post
Artwork 4 ชิ้น แถมฟรี Artwork วันสำคัญ
Cover Page 1 ชิ้น
แชร์ Content 10 ครั้ง/เดือน
Report ประจำ สัปดาห์/ เดือน

Package Start +

จากราคาปกติ 49,000 ฿
39,000 ฿

วิเคราะห์สินค้า และ คู่แข่งท่างการตลาด
วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ
Setting Account Social mediea (FB ,IG)
Create Content 8 Post
Post Content 8 Post
Artwork 16 ชิ้น แถมฟรี Artwork วันสำคัญ
ยิง Ads Facebook / Instargram / TikTok 1 ครั้ง
แชร์ Content 10 ครั้ง/เดือน
Cover Page 1 ชิ้น
Report ประจำ สัปดาห์/ เดือน

Package Pro

จากราคาปกติ 75,000 ฿

69,000 ฿

วิเคราะห์สินค้า และ คู่แข่งท่างการตลาด
วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ 2 ครั้ง
Setting Account Social mediea (FB ,IG, TikTok)
Create Content 8 Post
Post Content 8 Post
Artwork 16 ชิ้น แถมฟรี Artwork วันสำคัญ
ยิง Ads Facebook / Instargram / TikTok 2 ครั้ง
Video Reel 1 ชิ้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที
แชร์ Content 10 ครั้ง/เดือน
Cover Page 1 ชิ้น
Report ประจำ สัปดาห์/ เดือน

Package Premium

จากปกติราคา 16,500 ฿

149,000 ฿

วิเคราะห์สินค้า และ คู่แข่งท่างการตลาด

วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ 2 ครั้ง

Setting Account Social mediea (Line OA, FB, IG, TikTok)

Create Content 16 Post
Post Content 8 Post

Artwork 30 ชิ้น แถมฟรี Artwork วันสำคัญ

Video Reel 2 ชิ้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

ยิง Ads Facebook / Instargram / TikTok / Line OA 4 ครั้ง

แชร์ Content 10 ครั้ง/เดือน

Cover Page 1 ชิ้น

ถ่ายรูปสินค้า และบริการไม่จำกัดภาพ 1 วัน

แถมฟรี ออกแบบ ป้ายไวนิล/ใบโฆษณาสินค้า

Report ประจำ สัปดาห์/ เดือน

ตัวอย่างผลงาน Content ร้านอาหาร

ตัวอย่างผลงาน Content ความงาม

ตัวอย่างผลงาน Content Post Facebook

ภาพบรรยากาศการทำงาน

We grow together

“ ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ ”