ออกแบบเว็บไซต์

Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์  Mood and Tone เป็นการใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ และเป็นแนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี เพราะ Mood and Tone นั้นสามารถกำหนดได้มากกว่าสี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวหนังสือ สีสัน รูปแบบกราฟิกที่ใช้ รวมไปถึงการจัดวางตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกและอารมณ์บางอย่างได้ เพื่อให้การสื่อความหมายนั้นรับรู้ตรงกันทั้งผู้ออกแบบเว็บไซต์และผู้รับสาร ซึ่งการเลือก Mod and Tone ให้เหมาะสมกับงานและสินค้าต่าง ๆ จะทำให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเว็บไซต์ และดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชม ซึ่งวันนี้จะพามารู้จักกับความสำคัญของ Mood and Tone ในการออกแบบเว็บไซต์ ให้มากขึ้นกัน

Outlines

ความหมายของสีขาว

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีขาว เป็นสีที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ความสะอาด และความเรียบง่าย ในปัจจุบันสีขาวถูกมาใช้ในงานออกแบบเว็บไซต์สไตล์ Minimal เพราะสามารถสื่อสารถึงความเรียบง่ายได้ดี ทำให้รู้สึกถึงความโปร่งและความสะอาด

  ความหมายของสีดำ

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีดำเป็นตัวแทนแห่งความ ทันสมัย หรูหรา และความซับซ้อน ในทางตรงกันข้ามก็หมายถึง ความตาย ความชั่วร้าย หรือความลึกลับ แต่ในการออกแบบเว็บไซต์ก็มีการใช้สีนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในอีกมุมมองก็คือ ความมั่นคง ความเป็นกลางและเป็นสีที่สามารถสื่อสารได้อย่างง่าย

  ความหมายของสีเขียว

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีเขียวเป็นสีที่บ่งบอกถึงธรรมชาติที่คนทุกคนเข้าใจเหมือนกัน ในอีกความหมายนั้นคือ การเจริญเติบโต ความสดใหม่ มีคุณภาพ และ สิ่งที่ดี หรือถ้าใช้ในสินค้าก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าชนิดนี้มาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเงินและความมั่นคง สีเขียวที่ใช้ในงานออกแบบเว็บไซต์ส่วนมากจะเป็นโลโก้ธนาคารและสินค้าออแกนิค สินค้าเพื่อสุขภาพ หรือธุรกิจทางการเงิน

  ความหมายของสีฟ้า

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีฟ้าเปรียบได้กับความสงบ สะอาด และทำให้มีพลังมากขึ้น ในแง่ของการออกแบบเว็บไซต์ สีฟ้าเป็นสีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เพราะความหมายทางการสื่อสารจะหมายถึง ความมั่นคง ความปลอดภัย และ ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ

  ความหมายของสีม่วง

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีม่วงเป็นสีแห่งความหรูหราและมั่งคั่งมีเกียรติ นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อทางจิตวิญญาณความลึกลับและศาสนา สีม่วงในการออกแบบเว็บไซต์ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง แฟชั่น ผู้หญิง และสินค้าที่ต้องการความหรูหรา น่าเชื่อถือ

  ความหมายของสีเหลือง

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีเหลือง คือความสุข ความปลื้มปีติ ความสดในร่าเริง และความสดใหม่ ในงานออกแบบเว็บไซต์ สีเหลืองจะเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ดีมากและความรู้สึกที่ได้พบเห็นจะรู้สึกเป็นมิตรและความสนุก

  ความหมายของสีส้ม

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีส้มเป็นสีที่สื่อถึงความอบอุ่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมิตร และอารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้ผู้คนที่มองเห็นแล้วรู้สึกสบายตา สบายใจ

  ความหมายของสีแดง

  Mood and Tone สำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  สีแดงเป็นสีที่มีความหมายทางการสื่อสารที่หลากหลายมากที่สุด เพราะเป็นสีที่ใกล้เคียงไฟ สามารถเป็นตัวแทนของความ อบอุ่น หรืออันตราย ก็ได้ แต่ในอีกความหมายสีแดงก็บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่มีพลัง มีชีวิตชีวา และนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีความหมายไปในทางลบก็คือการใช้ความรุนแรง

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ในการออกแบบเว็บไซต์ ถ้าเราใช้สีให้เหมาะสมกับการออกแบบเว็บไซต์แล้ว ก็จะสามารถทำให้มีพลังทางการสื่อสารได้อย่างดี และแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย หากคุณสนใจจะทำเว็บไซต์หรือกำลังมองหาบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ KTn Develop มีบริการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร มีตัวอย่างผลงานทางด้านเว็บไซต์มากมาย ถ้าคุณต้องการบริษัทออกแบบเว็บไซต์สวย ๆ มีความ Mood and Tone ออกแบบเว็บไซต์ราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโต ให้ KTn Develop ดูแลคุณสิคะ

  สนใจติดต่อได้ที่

  Tel: 02-9504253

  Phone: 062.424.1394

  Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

  Facebook: KTn develop

  Line OA : @KTNDEVELOP

  การเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์เพื่อดูแลธุรกิจ