Facebook Content

SERVICE

Facebook Content

Content marketing คือการทำการตลาดด้วยการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้อ่าน หรือผู้ใช้งานบนเว็ไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเนื้อหาหรือ Content ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารไม่ได้มีรูปแบบเพียงแค่บทความ หรือข้อความสั้น ๆ เท่านั้น แต่เนื้อหาประเภท รูปภาพ กราฟิก และวิดีโอ ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เช่นเดียวกัน

We grow together

“ ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ ”