KTn DEVELOP

สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้าสูงสุด ออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม เรียบหรู นอกจากนั้น KTn develop ยังเน้นงานออกแบบเว็บไซต์ที่อยู่บนพื้นฐาน Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์ทั้งบนมือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์

PACKAGE WEB DESIGN

SILVER PLAN

 • Artwork 20 รูป
 • Google my business
 • พื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Hosting) (จ่ายตามจริง)
 • ฟรี ปัก google map
 • ฟรี วิเคราะห์ keyword
 • ฟรี สร้าง Facebook fan page
 • ฟรี สร้าง line @ (ไม่รวม ค่าPremium ID)
 • ฟรีค่าจดโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) 1 ปี
 • รองรับเว็บไซต์ 1 ภาษา
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปให้
 • ออกแบบ banner + slide 3 ชิ้น
 • เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล 3 ครั้ง
 • เว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Mobile Website)
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป ในรูปแบบจำกัด
 • แบนเนอร์ 1 อัน
 • โค้ดรองรับ SEO
 • ใส่ข้อมูล 10 หน้า

PLATINUM PLAN

 • Artwork 30-40 รูป
 • Google my business
 • พื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Hosting) (จ่ายตามจริง)
 • ฟรี ปัก google map
 • ฟรี วิเคราะห์ keyword
 • ฟรี สร้าง Facebook fan page
 • ฟรี สร้าง line @ (ไม่รวม ค่าPremium ID)
 • ฟรีค่าจดโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) 1 ปี
 • รองรับเว็บไซต์ 1 ภาษา
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปให้
 • ออกแบบ banner + slide 5 ชิ้น
 • เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล 5 ครั้ง
 • เว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Mobile Website)
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป ในรูปแบบจำกัด
 • แบนเนอร์ 3 อัน
 • โค้ดรองรับ SEO
 • ใส่ข้อมูล 20 หน้า

GOLD PLAN

 • Artwork ไม่จำกัด
 • Google my business
 • พื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Hosting) (จ่ายตามจริง)
 • ฟรี ปัก google map
 • ฟรี วิเคราะห์ keyword
 • ฟรี สร้าง Facebook fan page
 • ฟรี สร้าง line @ (ไม่รวม ค่าPremium ID)
 • ฟรีค่าจดโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) 1 ปี
 • รองรับเว็บไซต์ 1 ภาษา
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปให้
 • ออกแบบ banner + slide 7 ชิ้น
 • เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล ไม่จำกัด
 • เว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Mobile Website)
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป ในรูปแบบจำกัด
 • แบนเนอร์ 5 อัน
 • โค้ดรองรับ SEO
 • ใส่ข้อมูล 30 หน้า

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

1. สอบถามความต้องการของลูกค้า ค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าลูกค้า
2. วิเคราะห์หา Keyword และ Mood & Tone ของเว็บไซต์
3. ออกแบบต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์
4. รวบรวมข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดจากลูกค้า
5. สร้างต้นแบบหน้าหลักของเว็บไซต์
6. ส่งต้นแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
7. ส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด
8. ปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย
9. ปิดงานออกแบบและเริ่มงานดูแลเว็บไซต์

PORTFOLIO

BS Global Trade

Deemark

Sirinanmongkol

Pakaflorist

Geddesign

Suriyafuneral

WHY KTn ?

Design เรียบหรู ดูดี

Design ถูกหลัก SEO

รองรับทุกอุปกรณ์

ทีมงานมืออาชีพ

OUR PARTNER