ผลงานเว็บไซต์ Advancebio

เว็บไซต์ Advancebio

  • เว็บไซต์ผู้นำพลาสติกย่อยสลายได้ หลายคนคิดว่าการใช้ พลาสติกย่อยสลาย ได้เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่สำหรับแอดวานซ์ไบโอ พลาสติกย่อยสลาย ได้มีความหมายยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก มันคือการทำสิ่งเล็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น แอดวานซ์ไบโอมีวิสัยทัศน์ในการ “สรรค์สร้างโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไปในทุกๆ วัน” ในเมื่อบางครั้งเราหลีกเลี่ยงพลาสติกไม่ได้ ทำไมเราไม่เลือกใช้แบบย่อยสลายได้เพื่อเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น? แนวคิดข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้บริษัทดูดี คุณอาจไม่เคยรู้ว่า เราทำให้กระบวนการย่อยสลายพลาสติกลดจาก 500 ปี เหลือเพียง 5 ปีได้อย่างไร