122x122.png

3 ขั้นตอนเขียน Content ยิงแอด Facebook ให้น่าอ่าน

3 ขั้นตอนเขียน Content ยิงแอด Facebook ให้น่าอ่าน (1)

3 ขั้นตอนเขียน Content ยิงแอด Facebook ให้น่าอ่าน การทำโฆษณา Facebook มีอิทธิพลต่อธุรกิจยุคนี้อย่างมาก เรียกได้ว่า Facebook เข้าสู่วงการโปรโมทหรือเป็นพื้นที่แสดงโฆษณาแบบเต็มรูปแบบ และยิ่งไปกว่านั้นการทำโฆษณา Facebook ยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยมีการสั่งซื้อหรือเคยมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้านั้น ๆ ได้อีกด้วย ด้วยกลวิธีและเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจใหญ่เล็กสามารถทำโฆษณา Facebook ได้อย่างง่ายดายและสามารถทำได้ทุกหนแห่ง ดังนั้นการแข่งขันจึงมาขึ้นอยู่กับการทำ Content ที่จะสามารถเรียกลูกค้าให้เข้ามารู้จักหรือซื้อขายในร้านค้าออนไลน์ได้

3 ขั้นตอนเขียน Content ยิงแอด Facebook ให้น่าอ่าน (1)

การทำ Content สำหรับยิงแอด Facebook จึงกลายมามีบทบาทสำคัญต่อการทำโฆษณา Facebook โดยจะมีแบบฟอร์มการเขียน Content ที่จะนำมาฝากกันต่อไปนี้

  1. การโพสต์ให้ถูกหลัก

การโพสต์ประเภท Text หรือ รูปภาพ ที่จะนำมายิงแอด Facebook อาจจะเพื่อจุดประสงค์ในการให้ความรู้ การรีวิวสินค้า หรือการบอกโปรโมชั่นการขาย จะมีแบบฟอร์มในการโพสต์เพื่อทำโฆษณา Facebook ที่จะทำให้ลูกค้าของคุณสนใจที่จะอ่านและเข้าใจได้ง่าย ว่าโฆษณาที่คุณลงจะสื่ออะไร ซึ่งจะต้องมีการโพสต์ ดังนี้

เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากต่อการทำโฆษณา Facebook เนื่องจากจะเป็นตัวตัดสินว่าลูกค้าจะสนใจและอ่านเนื้อหาต่อไปของโฆษณาชุดนี้หรือไม่ เปรียบเสมือนหน้าปกหนังสือที่จะต้องมีชื่อเล่มที่โดนใจ แต่จะต้องสั้น และตรงประเด็นอีกด้วย เพราะหัวข้อที่ยาวเกินไปก็อาจจะทำให้ลูกค้าไม่อยากที่จะอ่านต่อ

ไม่ว่าเราจะทำโฆษณา Facebook ด้วยจุดประสงค์อะไร อาทิ การขาย บอกโปรโมชั่น ควรที่จะบอกประโยชน์ของโฆษณาที่ลูกค้าจะได้รับ เพราะมนุษย์จะสนใจสิ่งที่ตนจะได้รับหากเราจะต้องเสียเงินหรือเสียเวลาให้กับสิ่งนี้ จุดสำคัญอยู่ที่การใส่ประโยชน์ควรใส่เป็นเช็คลิสต์ และถ้าธุรกิจของคุณมี Offer ให้แก่ลูกค้า ควรจะใส่ลงไปในส่วนนี้ด้วย

การเขียนตัวเนื้อหาของการยิงแอด Facebook จะต้องไม่ยาวจนเกินไปและควรมีการสรุปในย่อหน้าสุดท้ายที่ไม่ควรเกิน 2 ประโยค

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้หัวข้อของการทำโฆษณา Facebook คือ รายละเอียดการติดต่อที่ชัดเจนและหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกการติดต่อที่สะดวกที่สุดสำหรับเขา และบ่งบอกได้ว่าธุรกิจของเราครอบคลุมในทุก ๆ ฟังก์ชัน

ท้ายสุดของการทำโฆษณา Facebook เป็นการใส่ # ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือโฆษณาที่เรากำลังจะสื่อ เพื่อเป็นการทำ SEO ผ่านการทำโฆษณา Facebook และไม่ควรใส่เยอะจนเกินไป

  1. การโพสต์ให้ถูกเวลา

ก่อนอื่นเราต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของลูกค้าของคุณว่าเป็นลูกค้ากลุ่มช่วงวัยใด และมีการใช้งาน Facebook ในเวลาไหน และฤดูกาลใดที่สินค้าของเราควรจะปล่อยหรือทำโฆษณา Facebook จะต้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน (seasonal)

  1. การโพสต์ให้ถูกกลุ่ม

การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำการยิงแอด Facebook ควรทำความเข้าใจในสินค้าของเราและตอบให้ได้ว่าลูกค้าจะเป็นคนกลุ่มไหน อาทิ กลุ่มวัยทำงาน วัยเรียน ผู้หญิงหรือผู้ชาย กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมความสนใจ อาทิ กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จากผลวิจัยผู้ชายมีอัตราการอ่านหนังสือน้อย ดังนั้นจึงควรสร้าง Content 80/20 คือ รูป 80 เนื้อหา 20

เมื่อเรารู้วิธีการโพสต์ที่ถูกต้องและน่าสนใจแล้ว การทำโฆษณา Facebook จะทำให้ธุรกิจสินค้าหรือบริการของคุณสมบูรณ์และน่าสนใจต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น การยิงแอด Facebook ใคร ๆ ก็ยิงได้ แต่จะยิงอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเกิดยอดขายได้จริง ลองนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการทำโฆษณา Facebook ของคุณดูนะคะ

สนใจให้เราทำโฆษณาให้คุณสามารถติดต่อมาได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-9504253

Phone: 065–621–6594

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP