รับดูแลเพจ แอดมินดูแลเพจ เว็บไซต์ ครบวงจร

SOCIAL Admin

บริการด้านการดูแลเพจครบวงจร

วางแผนการกลยุทธ์การตลาด Social สร้างสรรค์ Content เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

วัดผลลัพธ์จาก Conversion และ สร้างยอดขายได้จริง 

ทำไมต้องให้ KTn develop ดูแลเพจคุณ

มีทีมงานดูแลการตลาดออนไลน์ทุก Platform

หมั่นปรับปรุง Content เพื่อผลลัพธ์สูงสุด

สร้าง Brand Awareness ให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ได้ดีขึ้น

สร้าง Brand Experience เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

เกิด Brand Image ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์แก่ธุรกิจของคุณ

Promotion Package

ดูแลเพจของคุณอย่างมืออาชีพ

ด้วยหลักการ Content is King.

We grow together

“ ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ ”