บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จำกัด

เรามีความต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (Admin)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
  • สาขาการตลาด สื่อสารการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Search Engine, Social Media, E-mail ได้
  • มีความขยันอดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

  • จัดทำ ดูแล แก้ไข และปรับปรุง ข้อมูลบน Social Media ขององค์กรให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดการ และทันสมัยอยู่เสมอ Website, Line OA, Facebook, Instagram, YouTube และอื่น ๆ
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • มีค่าเบี้ยเลี้ยง
รับทำ SEO มือใหม่ต้องเข้าใจอะไรบ้าง