บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จำกัด

 เรามีความต้องการรับสมัคร Web Designer/Web Developer

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบงาน Web / Mobile Graphic สำหรับ งาน Pitching และงาน Production
 • วางแผนงาน Web / Mobile Design ในทีมงานให้เสร็จลุล่วงตามเวลา
 • ร่วมเก็บ Requirement งานด้าน Web Design, Mobile App
 • ออกแบบ User Interface ให้กับลูกค้า ในแบบ UX/UI Design
 • ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน Graphic และ UX

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี Fine Art, Web/Multimedia Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-7 ปี ในงาน Web Designer, หรือ Mobile Designer
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองาน
 • มีประสบการณ์ด้าน UX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบ
 • มีความรู้ด้าน CSS, HTML, Responsive, Mobile App Design
 • ใส่ใจรายละเอียด ด้าน Typography, Grid Design, Composition
รับทำ SEO มือใหม่ต้องเข้าใจอะไรบ้าง