รับสมัครงาน

บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จำกัด

เป็นบริษัท ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ การโปรโมทเว็บไซต์ Web design, Webmaster, Web SEO, Web Application and Social Media Marketing รวมถึงการตลาดออนไลน์ เรามีความต้องการรับสมัคร Account Executive Sale หรือ AE / รับ AE นนทบุรี / รับสมัคร AE นนทบุรี /รับสมัคร AE จ.นนทบุรี หรือ รับสมัคร Sale executive นนทบุรี

KTn ดูแลเว็บไซต์ ของคุณเสมือนเป็นเว็บไซต์ของเรา

Experience ของ Account Executive Sale

 •  มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในบริษัท/องค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เคยทำงานที่ต้องติดต่อและประสานงานระหว่างทีมกับลูกค้าเป็นหลัก
 • เคยร่วมทีมงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อย่างน้อย 3 เว็บไซต์

Education ของ Account Executive Sale

 • ปริญญาตรีด้านการบริหาร/การจัดการ หรือสาขาที่เกีี่ยวข้อง
 • Required Skills, Knowledge and Characteristics

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้

 • มีทักษะและศิลปะในการสื่อสาร (พูด/เขียน) และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ถ้ามีความรู้ทางด้านโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค

 •  SEO
 •  microsoft office
 •  Social Media (Line / Facebook)
ออกแบบเว็บไซต์กับการใช้สี เทคนิคการใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

High Level Overview of Job Requirements

 • รับบรีฟงานจากลูกค้า และกระจายงานให้ทีม Production ได้อย่างเหมาะสม
 • ติดตามงานที่มอบหมายให้ทีม Production ให้เสร็จตามกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้ตรงกับที่รับบรีฟมาจากลูกค้า
 • รายงานสถานะงานกับ Project Manager / ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจัดทำและบันทึกการทำงานลงในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการของ AE โบนัสประจำปี/เงินโบนัสตามผลงาน

 • มีค่าคอมมิชชั่นในการขายงาน
 • เบี้ยขยัน
 • เที่ยวประจำปีกับบริษัท
 • ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
color
https://www.ktndevelop.com/wp-content/themes/rayko/
https://www.ktndevelop.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/ktndevelop.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off