มารู้จัก 5 ตัววัดผล Facebook Ads ว่ามีคุณภาพจริงหรือไม่ ?

มารู้จัก 5 วิธีวัดผล Facebook Ads ว่ามีคุณภาพหรือไม่ (2)

มารู้จัก 5 ตัววัดผล Facebook Ads ว่ามีคุณภาพจริงหรือไม่ ? เมื่อเรามีการยิงแอด Facebook เรียบร้อยแล้ว โฆษณานั้นมีการสร้างยอดขายหรือสร้างการรับรู้แบรนด์แก่ลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ได้จริง ซึ่งอาจจะวัดผลเบื้องต้นว่าการทำโฆษณา Facebook ของเราประสบความสำเร็จ แต่ในเชิงลึกเราควรที่จะวัดผลหรือวัดคุณภาพของโฆษณา Facebook ที่เรายิงด้วยตัวชี้วัดที่มีค่า Stat เพื่อการวิเคราะห์การตลาดหรือการทำโฆษณาในครั้งต่อไป

ตัววัดผลหรือตัวชี้วัดจะช่วยให้เราทราบว่าการทำโฆษณา Facebook หรือการยิงแอด Facebook มีคุณภาพจริงหรือไม่ โดยสามารถดูจาก 5 ตัวชี้วัดหลักในรายงาน Facebook Ads ต่อไปนี้

1. ค่า Impression (จำนวนครั้งที่โฆษณา Facebook แสดง)

Impression เป็นจำนวนผู้ชมที่มองเห็นโฆษณา หรือจะเรียกว่าจำนวนครั้งที่โฆษณาได้แสดงผล โดยการนับค่าของ Impression จะนับทุกการมองเห็นของโฆษณาแม้ว่าผู้ชมจะเป็นคนเดียวกันแต่มองเห็นแคมเปญซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง อาทิเช่น มีการยิงแอด Facebook 1 แคมเปญ และมีคนมองเห็นคือ A ,B ,C ,D ,A จะมีค่า Reach 4 และ Impression 5

2.ค่า CTR (Click Through Rate)

เป็นตัวบ่งบอกว่ามีผู้เข้าชมคลิกโฆษณาบ่อยครั้งแค่ไหน หากค่า CTR สูง นั่นหมายความว่า มีผู้ชมสนใจโฆษณาของคุณ แสดงได้ว่าคุณอาจจะมาถูกทางในการทำโฆษณาหรือคอนเทนต์ในการยิงแอด Facebook แล้ว ดังนั้นค่า CTR จะสามารถช่วยให้คุณนำค่าไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา Facebook ได้อีกด้วย หากคุณทำการโฆษณาแล้วพบว่าค่า CTR น้อย ถ้าไม่ใช่เพราะความน่าสนใจของโฆษณา ก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของคุณจริง ๆ นั่นเอง

3.ค่า Frequency (ความถี่ในการโฆษณา/คน)

ค่า Frequency หรือ ค่าความถี่ในการทำโฆษณา Facebook จะหมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่โฆษณาจะนำแสดงต่อคนแต่ละคน โดยคิดจาก ค่า Impression / Reach หรือเรียกว่า การเห็นซ้ำโฆษณาของผู้ชม หากความถี่มีค่าสูงเกินไปจะทำให้ผู้ชมตอบสนองต่อโฆษณาลดลง และส่งผลต่อเนื่องกับค่าโฆษณา Facebook

ที่แพงขึ้น เนื่องจากคนเห็นโฆษณาซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดความรู้สึกเฉย หรือไม่สนใจกับโฆษณานั้น ๆ อีกต่อไป จึงควรเปลี่ยนตัวโฆษณา Facebook หรือคอนเทนต์อยู่เสมอ เพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเดิม

4.จำนวนคลิกที่ไม่ซ้ำกัน

ในการทำโฆษณา Facebook จะมีส่วนสำหรับการใส่ Link URL ของเว็บไซต์ร้านค้าหรือองค์กรบนโฆษณา Facebook อาทิเช่น ผู้ชมคลิก “ซื้อเลย”  “เรียนรู้เพิ่มเติม” บนโฆษณานั้นไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งเราสามารถทราบจำนวนการคลิก Link ได้ เพื่อดูผลลัพธ์การรายงานจำนวนคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราได้ใกล้กับความจริงมากที่สุด ต่างจากการรายงานผลเป็นจำนวนครั้งที่จะทำให้เราตีความผลลัพธ์มากกว่าความเป็นจริงจากจำนวนคนซ้ำ ๆ ที่คลิกเข้ามา

5.อัตราผลลัพธ์ต่อจำนวนเงินที่ใช้จ่าย

ในการอ่านค่า Stat เพื่อที่จะทราบว่าการทำโฆษณา Facebook มีคุณภาพหรือไม่ เราสามารถดูได้จากอัตราผลลัพธ์ต่อจำนวนเงินที่เราใช้จ่ายจริงให้อยู่ในระดับ 1:1000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแคมเปญที่เลือกยิงแอด Facebook เพราะแต่ละแคมเปญจะหักเงินต่อผลลัพธ์ต่างกัน อาทิเช่น แคมเปญ Inbox ไม่ควรเกิน 50 บาท ต่อ 1 การทัก หรือ แคมเปญ VDO ไม่ควรเกิน 2 บาท ต่อยอดวิว หากอัตราผลลัพธ์ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายอาจจะต้องปรับกลุ่มเป้าหมาย หรือเลือกหาความสนใจของลูกค้าใหม่

การทำโฆษณา Facebook Ads ให้มีคุณภาพไม่ใช่เพียงสร้างยอดขายได้แต่ต้องมีตัวเลขยืนยัน เพื่อแสดงถึงคุณภาพของโฆษณาที่สามารถนำตัวเลขมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการตลาดของธุรกิจได้ในอนาคต หลังจากนี้ลองเช็กภาพการทำโฆษณา Facebook ของคุณ ว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือยัง

สนใจให้เราทำโฆษณาให้คุณสามารถติดต่อมาได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-9504253

Phone: 092-393-9246 , 062-424-1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP

บทความที่เกี่ยวข้อง