122x122.png

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ประเภทของเว็บไซต์

ประเภทของเว็บไซต์ ในปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันดีว่าเทคโนโยลีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงโลกออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้นเลยทำให้นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่งนั้นก็คือการทำเว็บไซต์ เพราะการทำเว็บไซต์นั้นสามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายประเภท วันนี้แอดมินมีข้อมูลประเภทของเว็บไซต์มาบอกกันค่ะว่าประเภทของเว็บไซต์แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของเว็บไซต์

ประเภทของเว็บไซต์

1.เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal website)

เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว

2.เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า(Business/Marketing website)

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ เพื่อการค้าขายสินค้า การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการขาย ในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของสินค้า ราคาและการบริการต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตลาดประเภทนี้กำลังใช้กันมากขึ้น

3.เว็บไซต์ที่เสนอข่าวประจำวัน (Current website)

เป็นเว็บไซต์ที่เสนอข้อมูลประเภทข่าว ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นประจำวัน

4.เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการเป็นสื่อกลางของข้อมูล (Share Information website)

เป็นเว็บที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล

5.เว็บไซต์การศึกษา (Education website)

เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา ที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษา บุคคลที่สนใจโดยทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

6.เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment website)

เป็นเว็บที่นำเสนอเสนอเนื้อหาด้านบันเทิง และให้บริการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง

7.เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (None-profit organization website)

เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีนโยบายในการสร้างสรรค์ที่ช่วยเหลือสังคม โดยที่ไม่หวังผลกำไรหรือค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ โดยอาจมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน

8.เว็บไซต์ที่จำกัดเฉพาะสมาชิก (Registrational website)

เป็นเว็บไซต์ที่บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ผู้ที่จะใช้ต้องลงทะเบียนตามราคาที่กำหนดโดยบัตรเครดิต หรือผ่านธนาคาร ผู้ให้บริการจึงจะให้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน แต่การขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ของเว็บไซต์เหล่ำนี้ จะเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยมีตัวอย่างสินค้าหรือบริการให้ศึกษาบางส่วนจนพอใจด้วย

9.เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อชักชวนหรือโฆษณาชวนเชื่อ (Persuasive website)

เป็นเว็บที่เชิญชวนหรือชักนำให้เห็นคล้อยตามในเรื่องที่ผู้สร้างต้องการ

ถ้าหากท่านใดทำเว็บไซต์ธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์ KTn develop เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเว็บไซต์มานานมากกว่า 10 ปี เราใส่ใจดูแลเว็บไซต์ของท่านเสมือนว่าเป็นเว็บไซต์ของเราเอง

ทำไมต้องเลือกให้เราดูแลเว็บไซต์ของท่าน ?

ดูแลเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์

สนใจให้เราออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ของท่านหรือปรึกษาเรื่องการออกแบบสามารถติดต่อมาได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-9504253
Phone: 062-426-1964
Email: INFO@KTNDEVELOP.COM
Facebook: KTn develop
Line OA : @KTNDEVELOP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]