ทำไม UX/UI สำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์

ทำไม UX/UI สำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์ ในการออกแบบเว็บไซต์และการทำตลาดออนไลน์ UX (User Experience) และ UI (User Interface) เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะดึงดูดใจผู้ใช้งานได้ แต่การออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามจำเป็นต้องมาควบคู่กับการใช้งานภายในเว็บไซต์ที่เข้าใจง่าย และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งานอีกด้วย เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุก ๆ ด้านนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จักกับ UX/UI ว่ามีความสำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์อย่างไร ?

UX ย่อมาจาก User Experience แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ” ซึ่งเป็นส่วนในการออกแบบกระบวนการใช้งานของสินค้าและบริการให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ ในกระบวนการใช้งานในที่นี้ จะหมายถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถ ใช้งานได้ง่าย มีลำดับขั้นตอนในการใช้งานที่ชัดเจน ไม่สร้างความสับสน หรือมีการออกแบบเว็บไซต์ที่ซับซ้อนจนเกินไป โดยเราจะทราบได้ว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นสามารถส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้ จากการทดลองใช้สินค้าหรือบริการจากกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานของการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง และพัฒนาต่อไปได้

ทำไม UX/UI สำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์

UI ย่อมาจาก User Interface แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ ” เป็นส่วนเติมเต็มการใช้งานของ UX ให้การออกแบบเว็บไซต์ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่ดีแต่ยังมีการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจต่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น การจัดวางองค์ประกอบ การใช้โทนสีให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งหมายรวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามในแง่การแสดงผลทุก ๆ อย่าง หรือหมายถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามผ่านหน้าจอของผู้ใช้งาน โดยการใช้เทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคนิคการวางตัวอักษร การเว้นช่องว่างระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ปุ่ม Call to Action (CTA) ไปจนถึงขนาดของตัวอักษร

“ UX จะออกแบบในส่วนของการใช้งานให้มีประโยชน์ ใช้งานง่าย สะดวก ส่วน UI จะออกแบบในด้านความสวยงาม ”

การออกแบบเว็บไซต์ด้วยกลยุทธ์ UX/UI ด้วย 4 ขั้นตอน

1.การสร้าง Concept เป็นการวางแผนความต้องการไปในทิศทางเดียวกันของทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร เจ้าของแบรนด์ ทีมการตลาด และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งสารไปสู่ผู้บริโภคนั้นเกิดความชัดเจน โดยในขั้นตอนนี้เราจะมีการใช้ UX เข้ามาช่วยในเรื่องความเข้าใจของแบรนด์และความต้องการของแต่ละคน เพื่อกำหนดการออกแบบเว็บไซต์ให้ออกมาราบรื่น

2.ออกแบบ Functional การเลือกฟีเจอร์ในการออกแบบเว็บไซต์ ว่าฟีเจอร์แบบใดที่จะมาตอบสนองและสร้างความเหมาะสมแก่ธุรกิจของเราได้มากที่สุด โดยจะต้องมีการวิเคราะห์และทดสอบฟีเจอร์นั้น ๆ ด้วยการทำ checklist feature ที่เราต้องการ เพื่อช่วยให้เราสามารถลำดับความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และทำให้เรามองภาพรวมในการออกแบบเว็บไซต์ได้ดีขึ้นอีกด้วย

3.ทดสอบการใช้งานของเว็บไซต์ ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของ UX ที่จะนำมาสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำมาทดสอบการใช้งานเพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น จะทำให้การออกแบบเว็บไซต์สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายในระยะยาว

4.Visual Design ในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการทำหน้าที่ของ UI เมื่อกระบวนการของ UX ตรงตามที่พึ่งประสงค์แล้ว จะเป็นขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และออกมาสวยงาม ตามดีไซน์ที่เราได้วางแผนไว้ในขั้นตอนแรก

ทำไม UX/UI สำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์ด้วยกลยุทธ์ UX/UI จะทำให้เว็บไซต์เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานแวะเวียนกลับมาใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์ด้วย UX/UI ในขั้นต้นยังสามารถประยุกต์ใช้ในเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ของแต่ละคนได้อีกหลายรูปแบบ โดยอาจเริ่มจากขั้นตอน Visual Design ไปพร้อม ๆ กับการออกแบบ Functional ของเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกัน

ถ้าหากคุณอยากจะมีเว็บไซต์หรือกำลังมองหาบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์และทำให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจและบริการของคุณ แต่คุณยังขาดความรู้ขาดประสบการณ์ทางด้านการทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ ให้เรา KTn Develop ได้ดูแลคุณสิคะ เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การดูแลเว็บไซต์ เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราพร้อมที่จะดูแลคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัทออกแบบเว็บไซต์สวยๆ ออกแบบเว็บไซต์สไตล์มินิมอล ออกแบบเว็บไซต์WordPress ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับภาพลักษณ์แบรนด์ ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์กับธุรกิจ เรามีตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์หลากหลายสไตล์ให้คุณได้เลือกชมมากมายหากคิดจะออกแบบเว็บไซต์ต้องออกแบบเว็บไซต์กับ KTn Develop เท่านั้น

สนใจให้เราดูแลธุรกิจโปรดติดต่อ

Tel: 02-9504253

Phone: 062.424.1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP