ดูแลเว็บไซต์

ดูแลเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จำเป็นต้องมี เพราะเหมือนเป็นบ้านของเรา เว็บไซต์จะเป็นช่องทางในการสร้างความเชื่อมั่นได้ ว่าร้านค้ามีตัวตนอยู่จริง ๆ ที่สำคัญเว็บไซต์สามารถจัดระบบ ระเบียบ หมวดหมู่ต่าง ๆได้มากกว่าช่องทางอื่น ๆ บทความหรือภาพต่าง ๆ จะถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือหากเรามีสินค้าหลาย ๆ ชนิด ลูกค้าก็ยังเลือกซื้อได้อย่างสะดวกด้วย ในการทำเว็บไซต์นั้น ในหนึ่งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์ การออกแบบและการจัดเนื้อหาและการโปรโมท คุณอาจจะดูแลองค์ประกอบของเว็บไซต์ทั้งหมดไม่ทั่วถึง แต่เราทำได้ เพราะเราคือ บริษัท KTn Develop เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านการดูแลเว็บไซต์ เรามีบริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณในทุกรูแบบ

แพ็กเกจดูแลเว็บไซต์

SILVER PLAN

 • อัพเดทข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน
 • ลงสินค้า 15 สินค้า
 • รายงานลำดับ key word ประจำอาทิตย์
 • รักษาระดับคีย์เวิร์ด
 • มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี
 • บทความ 2 บท/เดือน
 • ติดตั้งปลั๊กอินสำคัญ 8 อัน
 • ติดตั้ง Google search console
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • Report ประจำเดือน
 • Blogger 2 หน้า/เดือน
 • ARTWORK 2 – 4
 • 5,000 บาท/เดือน

GOLD PLAN

 • อัพเดทข้อมูล 5 ครั้ง/เดือน
 • ลงสินค้า 30 สินค้า
 • รายงานลำดับ key word ประจำอาทิตย์
 • รักษาระดับคีย์เวิร์ด
 • มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี
 • บทความ 6 – 10 บท/เดือน
 • ติดตั้งปลั๊กอินสำคัญ 10 อัน
 • ติดตั้ง Google search console
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • Report ประจำเดือน
 • Blogger 6 – 10 หน้า/เดือน
 • ARTWORK 10 – 20
 • 15,000 บาท/เดือน

PLATINUM PLAN

 • อัพเดทข้อมูล 3 ครั้ง/เดือน
 • ลงสินค้า 20 สินค้า
 • รายงานลำดับ key word ประจำอาทิตย์
 • รักษาระดับคีย์เวิร์ด
 • มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี
 • บทความ 4 – 8 บท/เดือน
 • ติดตั้งปลั๊กอินสำคัญ 8 อัน
 • ติดตั้ง Google search console
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • Report ประจำเดือน
 • Blogger 4 – 8 หน้า/เดือน
 • ARTWORK 5 – 8
 • 10,000 บาท/เดือน

DIAMOND PLAN

 • อัพเดทข้อมูล 10 ครั้ง/เดือน
 • ลงสินค้า 40 สินค้า
 • รายงานลำดับ key word ประจำอาทิตย์
 • รักษาระดับคีย์เวิร์ด
 • มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี
 • บทความ 12 – 15 บท/เดือน
 • ติดตั้งปลั๊กอินสำคัญ 10 อัน
 • ติดตั้ง Google search console
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • Report ประจำเดือน
 • Blogger 12 – 15 หน้า/เดือน
 • ARTWORK 15 – 25
 • 20,000 บาท/เดือน
Phone: 062-426-1964
Email: INFO@KTNDEVELOP.COM
Facebook: KTn develop
Line OA KTn develop: @KTNDEVELOP

Comments are closed.